Barnets følelsesmæssige, sociale og fysiske udvikling

2 Piger der leger sammen

Leg er en uundværlig del af et barns personlighedsudvikling, men desværre får det ofte mindre opmærksomhed i vores moderne samfund. Ifølge terapeut O. Fred Dondalson, vil børn, der har oplevet at lege på forskellige måder, have en større chance for at udvikle en højere grad af kreativitet og fantasi. Legetiden har en lang række fordele, herunder følelsesmæssige, adfærdsmæssige, sociale og motoriske.

Når det kommer til de følelsesmæssige og adfærdsmæssige fordele, så reducerer leg følelser som frygt, angst og stress, samtidig med at det fremmer glæde og selvværd hos barnet. Børn vil også opleve en øget ro og tilpasningsevne, så de kan tackle overraskelser og ændringer bedre.

På den sociale front vil børn lære at forstå andres følelser og lære værdien af at dele. Deres opmærksomhed og tilknytning til andre vil øges, og de vil få erfaring med at deltage i leg, der er inkluderende.

Når det gælder motoriske fordele, vil leg give børn en øget bevægelse, bedre koordination, balance, stærkere immunforsvar og motorik. Det vil også hjælpe med at reducere træthed.

RELATEREDE ARTIKLER